Agile Governance & Scrum Studio (Dutch)

*** This article is written in Dutch, if desired, I’ll translate it into English ***

Vorige week ben ik door Werner Vaarwerk van Axis into Management uitgenodigd om een presentatie te geven over het artikel “7 Maatregelen voor Agile Governance“. Dit artikel – geschreven in samenwerking met Rini van Solingen – is enige tijd geleden gepubliceerd in de Automatiseringsgids. De presentatie heeft donderdag 22 september plaatsgevonden voor de werkgroep Agile Leiderschap vanuit het Agile Consortium. Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen van een toepasbare visie op leiderschap in een agile omgeving.

Zoals het hoort heb ik de avond voorafgaand aan de sessie mijn presentatie compleet omgegooid. Dit door te besluiten het niet over het artikel te gaan hebben – dat kun je immers ook zelf lezen – maar om een koppeling te maken tussen Agile governance en het concept Scrum Studio. Van hieruit is onderstaand programma ontstaan.

Programma

 • Wat is Agile governance?
 • Waarom zijn Agile en governance zo’n lastige combinatie?
 • Een concreet antwoord op deze worsteling: Scrum Studio
 • Wat zijn de kenmerken van een Scrum Studio?
 • Wat is het doel van een Scrum Studio?
 • Welke impact heeft dit op de cultuur van je organisatie?
 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van een Scrum Studio?
 • Hoe start je met een Scrum Studio in jouw organisatie?
 • Waarom zijn Agile contracten noodzakelijk?
 • Wat zijn de succesfactoren en valkuilen?
 • Is een Scrum Studio interessant voor jouw organisatie?

agile-governance-scrum-studio

Scrum Studio

De voornaamste thema’s zijn dus #agile #governance #cultuur en #contracten. Als mogelijke oplossing voor een governance waarmee wendbaarheid, flexibiliteit en snelheid wordt geborgd introduceer ik het concept “Scrum Studio“. Dit is een relatief nieuw concept waar momenteel vanuit Scrum.org en de Scrum Caretakers groep aan wordt gewerkt.

Scrum is een framework voor het ontwikkelen en beheren van complexe producten. Het doel van Scrum Studio is een omgeving te bieden waarin de ontwikkeling van complexe producten volledig tot hun recht komt. Dit door een aparte “studio” op te zetten met alle noodzakelijke randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op o.a. de besturing, inrichting en cultuur van je organisatie. Een tweetal praktijkvoorbeelden zijn cXstudio en het Digital Solution Centre van Schiphol. Deze hebben niet bewust voor Scrum Studio gekozen maar hebben wel veel overeenkomsten.

Yes! Feedback

Afgaande op de reacties van de werkgroep Agile Leiderschap was de presentatie van afgelopen donderdag interessant en waardevol. Dit ondanks de voorbereidingstijd van 1 week. Maar wanneer je spreekt vanuit je overtuiging heb je niet veel voorbereiding nodig… Voor mij zat de waarde in de ontvangen feedback. Feedback op het concept Scrum Studio. Het heeft absoluut de potentie om organisaties te ondersteunen met het verhogen van de wendbaarheid, snelheid en flexibiliteit. Zeker wanneer er sprake is van innovatieve, complexe productontwikkeling. Maar welke impact heeft dit concept op de organisatie als geheel? Wat zijn de mogelijkheden voor afdelingen die niet direct met productontwikkeling te maken hebben? Hoe moeten we überhaupt starten met een Scrum Studio?

Mijn Aanbod

Het belangrijkste aan productontwikkeling is zo snel mogelijk te toetsen of je het juiste product aan het bouwen bent. Hierbij is de eindgebruiker degene die de beste validatie kan uitvoeren. Haal je feedback niet (alleen) intern op maar vooral ook extern. Het concept Scrum Studio moeten we dus niet alleen uitwerken binnen Scrum.org en de Scrum Caretakers groep maar vooral door te sparren met organisaties die het uiteindelijk kunnen gaan gebruiken.

Dus wanneer…

 • Thema’s als Agile, governance, cultuur en “Agile contracting” actuele thema’s in je organisatie zijn…
 • Je worstelt om tot een goede vorm van Agile governance te komen…
 • Het concept van Scrum Studio je aanspreekt als mogelijke oplossingsrichting…

Dan wil ik aanbieden om de presentatie ook in jouw organisatie te geven. Denk aan een sessie van 2 uur volgens bovenstaand programma waarin veel ruimte voor discussie zit. Hier hoeft voor mij geen enorme vergoeding aan vast te zitten. In dit stadium vind ik feedback verzamelen het belangrijkste.

Heb je interesse of weet je een organisatie (of seminar) voor wie dit interessant is, dan hoor ik graag van je!