Review: Scrum voor Managers

9200000014054836

Auteurs: Rini van Solingen, Rob van Lanen
Jaar van uitgave: 2013
Uitgeverij: Academic Service

Over Scrum, een framework voor het iteratief en incrementeel ontwikkelen van software, is inmiddels voldoende literatuur beschikbaar. Deze variant van Agile software development is al vanuit verschillende perspectieven beschreven. Enerzijds vanuit technisch oogpunt, waarbij voornamelijk de softwareontwikkeling centraal staat. Anderzijds vanuit coachingsoogpunt, waarbij de wijze aansturing en ondersteuning van de teams de focus heeft.

Met Scrum voor Managers hebben Rini van Solingen en Rob van Lanen een perspectief gekozen dat zeker nog verder uitgediept kan worden: het perspectief van de manager. Ondanks dat een bottom-up benadering een prima startpunt voor Scrum kan zijn, is draagvlak vanuit management noodzakelijk om het succes en de continuïteit van de implementatie te waarborgen.

Het lijkt erop dat de auteurs met de structuur van het boek rekening hebben gehouden met de schaarse tijd van managers. De hoofdstukken zijn beknopt van opzet, vlot leesbaar en bevatten overzichtelijke opsommingen en samenvattingen. Vrijwel alle relevante onderwerpen voor managers komen aan bod. Daarbij is de structuur van het boek dusdanig dat het als een helder naslagwerk gebruikt kan worden voor specifieke vraagstukken uit de praktijk.

De beknoptheid heeft echter ook een keerzijde, de behandelde onderwerpen bevatten hierdoor een beperkte diepgang. Wat tips & tricks vanuit ‘de loopgraven’ zou voor menig manager erg waardevol zijn. Gezien de ervaring van beide auteurs zouden ze hier ruimschoots in moeten kunnen voorzien. Maar wellicht is dit een mooi uitgangspunt voor een vervolg op dit boek, dat zie ik namelijk graag verschijnen.

Met Scrum voor Managers heb ik dankzij de beknopte en overzichtelijke structuur een boek in bezit dat zich uitstekend leent om dagelijks snel te raadplegen. Overweeg je te starten met Scrum of wil je de huidige implementatie van Scrum toetsen, dan is het lezen van dit boek zeker een aanrader.