De 18 Kenmerken van de Ideale Product Owner

Product Owner

Tijdens een recent gegeven Product Owner training gaf ik de deelnemers de opdracht om de volgende zin te complementeren: “De ideale Product Owner…”. Het resultaat was een mooi overzicht met kenmerken noodzakelijk om de rol op een ideale manier te kunnen invullen.

In deze blog post zal het ik resultaat (aangevuld met wat eigen inzichten) met jullie delen, hierbij heb ik elk kenmerk uitgewerkt met een korte toelichting.

De Ideale Product Owner…

 • Vertegenwoordigd de productvisie. De ideale Product Owner vertegenwoordigd de stem van de klant en creëert de productvisie samen met de stakeholders. Elk besluit wordt genomen met de productvisie in gedachten. Dit borgt een duurzame en verantwoorde productontwikkeling, geeft duidelijkheid aan het Development Team en verhoogt de kans op een succesvol product aanzienlijk.
 • Overtreft de verwachtingen van de klant. De ideale Product Owner begrijpt wat de klant daadwerkelijk met het product wil bereiken en weet de verwachtingen zelfs te overtreffen!
 • Heeft mandaat. De ideale Product Owner heeft het mandaat om besluitvaardig te handelen. Natuurlijk, het creëren van voldoende draagvlak kost tijd, maar vlot en daadkrachtig besluit kunnen nemen is een primaire voorwaarde om een vlotte voortgang van het Development Team te kunnen borgen.
 • Ordent de Product Backlog. De ideale Product Owner begrijpt dat de Product Backlog moet worden geordend. Hierbij houdt hij rekening met onder meer prioriteit, risico, waarde en (technische) afhankelijkheden.
 • Geeft de voorkeur aan persoonlijke communicatie. De ideale Product Owner begrijpt dat de beste manier voor informatie-uitwisseling face-to-face communicatie is. Functionaliteit wordt toegelicht middels een persoonlijk gesprek. Wanneer er een digitale tool wordt gebruikt voor het beheren van de backlog, dan is hiervan het doel om de dialoog te ondersteunen. Het wordt nooit gebruikt als vervanging van de dialoog.
 • Is bekend met ‘business modellen’. De ideale Product Owner heeft zijn rugzak gevuld met waardevolle business modellen. Hij weet precies wanneer welk model het beste gebruikt kan worden voor de realisatie van het product. Voorbeelden hiervan zijn Business Model Generation, Lean Startup of Impact Mapping. Met behulp van deze modellen weet de Product Owner de kans op succes aanzienlijk te verhogen.
 • Deelt ervaringen. De ideale Product Owner deel zijn ervaringen met vakgenoten. Dit kunnen collega’s van dezelfde organisatie zijn, maar ook seminars of conferenties zijn een goede manier om ervaringen te delen en van gedachten te wisselen. Het schrijven van een boek of blog posts wordt natuurlijk ook sterk gewaardeerd!
 • Beheerst ‘User Story Mapping’. De ideale Product Owner beheerst het concept van User Story Mapping. Dit is een techniek waarmee je een extra dimensie aan de Product Backlog kunt toevoegen. De visualisatie helpt je met het transparant maken van de backlog en daarmee ook “the big picture” te kunnen overzien. Logischerwijs is de Product Owner hierdoor bekend met al het werk van Jeff Patton.
 • Denkt in functionaliteit. De ideale Product Owner denkt in functionaliteit, niet in uren of zelfs story points. Het doel van de Product Owner is het maximaliseren van waarde voor de klant. De waarde zit in functionaliteit, daar heeft de Product Owner dan ook de meeste aandacht voor.
 • Is goed geïnformeerd. De ideale Product Owner heeft diepgaande functionele productkennis en begrijpt de onderliggende technische facetten. Voor omvangrijke producten is het wellicht lastig om alle details te vatten, desondanks zal de Product Owner altijd het geheel moeten overzien om hierdoor welbewuste, degelijke besluiten te kunnen nemen.
 • Is bekend met de branche. De ideale Product Owner begrijp de branche en omgeving waarin hij werkzaam is. Een product moet altijd worden gebruikt rekening houdend met de context/omgeving. Dit omvat het begrijpen van de desbetreffende organisatie maar ook de meest actuele omstandigheden van de markt. Een product lanceren nadat de ideale gelegenheid al is geweest is vrij zinloos.
 • Kan op verschillende niveaus acteren. De ideale Product Owner weet zich staande te houden op verschillende niveaus in de organisatie. Denk hierbij aan strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een Product Owner moet de productstrategie op bestuursniveau kunnen uitleggen, draagvlak kunnen creëren bij het midden-management en het Development Team kunnen motiveren met hun dagelijks uitdagingen.
 • Is beschikbaar. De ideale Product Owner is voldoende beschikbaar voor de stakeholders, klanten, het Development Team en de Scrum Master. Belangrijke vragen worden snel beantwoord en waardevolle informatie op tijd aangeleverd. De Product Owner zorgt ervoor dat zijn beschikbaarheid altijd voldoende is om een soepele voortgang van het Development Team te kunnen waarborgen.
 • Kan ‘nee’ zeggen. De ideale Product Owner weet hoe en wanneer ‘nee’ te zeggen. Dit is waarschijnlijk de meest voor de hand liggende maar niettemin meest moeilijke onderdeel van de rol. Ja zeggen tegen elk nieuw idee is eenvoudig, dit betreft namelijk gewoon een nieuw item voor de Product Backlog. Het goed managen van de Product Backlog omvat echter het samenstellen van een beheersbare backlog met items die waarschijnlijk in realiteit worden omgezet. Het toevoegen van items aan de backlog terwijl bekend is dat hiermee niets zal gebeuren staat gelijk aan het creëren van ‘waste’ en verkeerde verwachtingen.
 • Handelt als een ondernemer. De ideale Product Owner is een mini-CEO voor zijn product. Hij heeft een scherp oog voor kansen, richt zich op klantwaarde en rendement en handelt pro-actief op mogelijk risico’s en bedreigingen. Dit alles gericht op de groei (omvang, kwaliteit, marktaandeel) van zijn product.
 • Gebruikt het Backlog Prioriteiten Kwadrant. De ideale Product Owner is bekend met het Backlog Prioriteiten Kwadrant (in deze blog in het Engels beschreven) en gebruikt dit als instrument om de backlog bespreekbaar te maken. Het Backlog Prioriteiten Kwadrant maakt inzichtelijk dat de backlog bestaat uit meer dan alleen nieuwe functionaliteit. Er zal ook rekening gehouden moeten worden met technische innovatie, ‘technical debt’ en het verlenen van support.
 • Doet aan ‘Backlog Refinement’. De ideale Product Owner besteedt voldoende tijd aan ‘Backlog Refinement’, oftewel het verfijnen en detailleren van de Product Backlog. Hierbij betrekt hij zowel stakeholders als het Development Team. De stakeholders kunnen tijdens het verfijnen van de Product Backlog hun wensen ten aanzien van functionaliteit nader toelichten. Het Development Team kan zowel functionele als technische implicaties verduidelijken. Dit alles zorgt voor draagvlak en begrip en verhoogt de kwaliteit van de Product Backlog aanzienlijk.
 • Is bekend met het materiaal van Roman Pichler. De ideale Product Owner heeft alle artikelen van Roman Pichler gelezen en gebruikt zijn templates continu. Of je nu een productvisie, roadmap, persona’s, canvas of sprint-doel moet creëren; de website van Roman Pichler biedt je hiervoor de handvatten!

Tot zover mijn 18 kenmerken van de ideale Product Owner. Weet jij er nog meer, dan verneem ik ze graag!

PS: in deze blog heb ik de Product Owner als ‘mannelijk’ beschreven, maar dit mag je zeker met ‘vrouwelijke aanduidingen’ vervangen…

2 thoughts to “De 18 Kenmerken van de Ideale Product Owner”

 1. Goed stuk Barry!,
  ik wil de kenmerken graag gebruiken om mijn feedback voor een Product Onwer te structureren. Vind je het goed als deze kenmerken en beschrijvingen gebruik in een formulier? ik vermeld uiteraard je naam en deze blog!
  groet Phil

Comments are closed.